Onderstaand vindt u alle bestuursleden en vrijwilligers die zich voor Handbalvereniging de Beuk inzetten.

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Brit Hertman
voorzitter@hvdebeuk.nl

Secretaris
Corinne van Someren
vereniging@hvdebeuk.nl

Penningmeester
Julia Snijders
penningmeester@hvdebeuk.nl

Adviseurs
Ivo Janssens
Sietze Vervaart

Wedstrijdsecretariaat

Overige functies

Ledenadministratie
Corinne van Someren
vereniging@hvdebeuk.nl

Activiteiten Commissie
Ivo Janssens
Lara Onrust
Melissa Gerritsen
Nymke Lexmond
Arnold Lexmond
ac.hvdebeuk@gmail.com

Sponsorcommissie
Brit Hertman
Lara Onrust
Melissa Gerritsen
Amber Snijders
sponsors@hvdebeuk.nl

Beukmiles
Nymke Lexmond en Brit Hertman

Vertrouwenspersoon
Petra Gerritsen