Onderstaand vindt u alle bestuursleden en vrijwilligers die zich voor Handbalvereniging de Beuk inzetten.

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Daniel Koevoets
voorzitter@hvdebeuk.nl

Secretaris
Corinne van Someren
vereniging@hvdebeuk.nl

Penningmeester
Marion Walgers
penningmeester@hvdebeuk.nl

Adviseurs
Ivo Janssens
Sietze Vervaart

Wedstrijdsecretariaat

Overige functies

Ledenadministratie
Corinne van Someren
vereniging@hvdebeuk.nl

Activiteiten Commissie
Ivo Janssens
Brit Hertman
Lara Onrust
Melissa Gerritsen
Nymke Oomen
Arnold Lexmond
ac.hvdebeuk@gmail.com

Sponsorcommissie
Brit Hertman
Lara Onrust
Melissa Gerritsen
Amber Snijders
sponsors@hvdebeuk.nl

Beukmiles
Daniel Koevoets

Vertrouwenspersoon
Petra Gerritsen