De Supporters (personen) van HV de Beuk

Inleiding

De vereniging is bezig om sponsoren aan zich te gaan binden. Eén daarvan is "De Supporters", voorheen ook wel bekend als de Club van 50. Hierin kunnen de leden van de vereniging meehelpen bouwen aan de toekomst van de vereniging. Het bestuur wil graag de huidige trainingstijden blijven hanteren en mogelijk in de toekomst nog iets verder uitbreiden, zonder dat dit in de contributie tot stijgingen gaat leiden. Momenteel zijn de financiële resultaten niet super en zouden we als vereniging erg geholpen zijn met een grote groep supporters die de club een warm hart toedragen. Daarbij vragen we de hulp van de leden om actief op zoek te gaan naar hun eigen supporters. Hierbij wel het nadrukkelijke verzoek om niet in de buurt deur-aan-deur te gaan, hiervoor hebben we namelijk geen vergunning.
  

Wat is dat dan, “De Supporters”?

De Supporters, dat kan een ieder zijn. Jijzelf, je vader, zus, oma, kind, buurvrouw, oom,  wie dan ook, máár je mag hier geen bedrijf voor benaderen. Bedrijven benaderen we namelijk graag in samenspraak met jou als contactpersoon, zodat we het meest interessante idee of meerdere ideeën kunnen voorleggen.

De Supporters krijgen een aparte plaats op de website. Zij mogen zelf aangeven hoe zij zichzelf daar genoemd willen zien. Dit kan een eigen naam zijn of anders, bijvoorbeeld:

* Daniel Koevoets

* Daniel & Remco

* Roadrunner

Deze naam mag echter niet meer dan 30 tekens bevatten.

Je verbindt je voor minimaal één jaar als Supporter aan de vereniging, ingaande op het moment dat je op de website geplaatst wordt.

Wat kost het om Supporter te worden?

Het Supporter worden kost € 15 per jaar. Hiervoor krijg je een eervolle vermelding op de website van de vereniging, plus een éénmalige vermelding in de nieuwsbrief van HV de Beuk. Het lid voor wie je supportert, krijgt in ruil hiervoor 1 punt op zijn/haar puntenkaart. Uiteraard mag iemand ook 2 of meer namen voor de website opgeven, dan worden de bedragen natuurlijk € 30, € 45 etc. Wil een persoon meer sponsoren en weten wat voor opties daarvoor zijn, neem dan samen contact op via sponsors@hvdebeuk.nl.

Hoe word ik supporter?

Je kunt Supporter worden door je aan te melden via sponsors@hvdebeuk.nl en je bijdrage over te maken op NL62RABO0140701222 t.n.v. HV de Beuk. Noteer in de omschrijving de naam die je op de website weergegeven wil zien.

Je mail aan sponsors@hvdebeuk.nl volstaat met:

Onderwerp: De Supporters

Tekst zijn de 3 onderstaande punten, neem ook svp de tekst over en vul de xxx xxx in!

Je eigen naam: xxx xxx

De naam die je op de website vermeld wil zien (max 30 tekens): xxx

Het lid voor wie je supportert (1 lid): xxx

Kan het ook nog cash, ja dat kan. Als een lid je gevraagd heeft, of je bent zelf naar een lid gegaan, dan kun je het bedrag ook cash afgeven. Wel is het van belang dat je aanmelding doorkomt en hoe goed vertrouwen ook is, zorg er voor dat je je aanmelding via de email bevestigt of door het lid laat bevestigen via email conform bovenstaande. Als lid maak je dan zelf het geld over met vermelding van de naam voor de website en hou je het cashgeld, OF je zorgt dat je het geld bij een bestuurslid of Remco afgeeft.

Voor de leden een leuke manier om een bijdrage te leveren

Voor elke € 15 krijgt het gesponsorde lid 1 punt. Dit punt kan een lid later gebruiken om een leuke goodie van de vereniging aan te schaffen.

Hoe groot is jullie supportersgroep

Hoeveel Supporters hebben we als vereniging? Wij denken, buiten de leden, dat we minimaal wel 100 Supporters hebben, helpen jullie ons mee om ze te vinden?

De Beukmiles

Op 11 september is het Puntenplan omgedoopt tot de Beukmiles.

Lees verder >>

Het Puntenplan

Het bestuur van HV de Beuk heeft besloten om vanaf 1 juli 2017 te gaan werken met een plan waarin zij punten aan haar leden en vrijwilligers toekennen voor iets wat de leden en vrijwilligers hebben gedaan.

Lees verder >>

De sponsoren

Dit nieuwsbericht is gericht aan de leden.

Lees verder >>